Tiến độ dự án

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Cầu Hải Giang, nối từ đường trục KKT Nhơn Hội đến Khu du lịch Merryland

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Cầu Hải Giang, nối từ đường trục KKT Nhơn Hội đến Khu du lịch Merry land

Theo Quy hoạch chung điều chỉnh Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019, tại Khu vực Vịnh Mai Hương quy hoạch 01 cầu nối từ Khu đô thị Mai Hương vào Khu du lịch Hải Giang Merry Land. 

Thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản nêu trên đối với việc Nhà đầu tư tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng Cầu nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land Quy Nhơn (đoạn đi ngang qua Vịnh Mai Hương). Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư, phương án thiết kế, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2019.

Cầu Hải Giang

Phối cảnh nối Tp. Quy Nhơn với đảo Hải Giang

Tại Văn bản số 2049/UBND-KT ngày 1/4/2020, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho triển khai xây dựng Cầu Hải Giang – nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land, giao BQL KKT hướng dẫn Nhà đầu tư (Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) lập thiết kế chi tiết báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

Đến thời điểm hiện nay, Nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC dự án. Theo đó, tổng chiều dài phạm vi dự án là 1113,3m gồm 11 nhịp giản đơn bố trí theo sơ đồ: (39,15+40+40+40)+ 3×40+ (40+40+40+39,15). Tổng chiều dài cầu tính từ mép sau tường mố là 438,3m, bề rộng cầu là 18m. Dầm chủ bằng BTCT C50 dự ứng lực căng trước, dạng Super T.

Việc đầu tư xây dựng Cầu nối theo Quy hoạch sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, du lịch trong Khu vực, cũng như thuận lợi cho việc kết nối của Khu du lịch Hải Giang Merry Land với Khu đô thị Mai Hương và các Khu chức năng phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Khi hoàn thành cầu Hải Giang sẽ giúp ích không chỉ riêng cho cư dân tại đảo Hải Giang, nó mang giá trị về mặt du lịch kinh tế cho tổng khu Tp. Quy Nhơn và sự tiện lợi khi du khách đến du lịch. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế du lịch biển tại đảo Hải Giang trong thời gian đến, Khu du lịch Hải Giang: Merry Land – Merry Homes – Merry World – Merry Marina hứa hẹn sẽ là nơi thu hút lượng lớn khách đến nơi đây.    

Xem thêm: Dự án Merry Land Hải Giang

Nguồn tin: tdl, Bản tin KKT số 4.2020