Tin tức

Năm 2024, Bình Dương được giao 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Năm 2024, tỉnh Bình Dương được phân bổ 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công (cao hơn 200 tỷ đồng so với năm 2023). Phần lớn số vốn đầu tư công được tỉnh Bình Dương phân bổ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế.chú trong thêm các dự án tại Thành Phố đặc biệt Tp Lái Thiêu.
HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Nhà nước là 22. 000Tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 3.184 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 18.816 tỷ đồng.

dự án quốc lộ 13

dự án quốc lộ 13

Đáng chú ý nguồn vốn ngân sách địa phương của Bình Dương chủ yếu đến từ nguồn đấu giá đất 6.721 tỷ đồng; từ nguồn thu đấu giá đất 4.750 tỷ đồng; từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.880 tỷ đồng. ..

Nguồn vốn ngân sách địa phương được tỉnh Bình Dương phân bổ chủ yếu cho lĩnh vực hạ tầng kinh tế với 116 dự án, tổng số vốn là 15.303 tỷ đồng. Trong 116 dự án hạ tầng kinh tế thì hạ tầng giao thông chiếm đến 91 dự án với tổng số vốn là 12.324 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2024, Bình Dương sẽ hoàn thành 73 dự án và khởi công mới 7 dự án.

Sau khi phân bổ vốn đối với các dự án đang thi công và dự án mới, HĐND tỉnh Bình Dương cũng cho phép UBND tỉnh quyết định bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với 35 dự án vượt thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công với tổng số vốn bố trí là 2.288 tỷ đồng.

Tuy vậy, nguồn cung giá vừa túi tiền vẫn sẽ khan hiếm. Trong khi nhu cầu về mua nhà ở là vấn đề quan tâm lớn của người trẻ quan tâm đặc biệt dự án a&t sky garden sẽ triển khai trong quý 1/2024 tới.

Tham khảo trang để biết thêm thông tin : https://datxanh.homes/