TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Khơi dậy khát vọng vương lên

24/01/2022

Thật vinh hạnh khi được hợp tác với một mảng FPT trong dự án này. Ở người bạn đồng hành mới này, chúng tôi nhận ra sự tương đồng ở khát vọng lớn...

Nghệ thuật dùng người của doanh nhân Lương Trí Thìn

13/10/2021

Tạo ra môi trường làm việc đủ thách thức, quan sát cách nhân viên vượt qua khó khăn là điều ông Thìn làm để đào tạo nhân tài. Ông cho rằng, nhiều người...

Tập đoàn Đất Xanh Hỗ Trợ máy thở đến Tỉnh Bình Dương

17/08/2021

Ngày 17-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận thêm nhiều trang thiết bị y tế do Tập đoàn Đất Xanh ủng hộ cho công tác...